Sale!

กาลานุกรมวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี เล่ม 5 (ปกแข็ง)

275.00฿

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ค.ศ. 1775-1839

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ “กาลานุกรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” คือชุดหนังสือจำนวน 10 เล่ม ที่บอกเล่าเรื่องราวล้ำสมัยสำคัญๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญด้านคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แพทยศาสตร์ วิศวกรรม การสำรวจอวกาศ และเทคโนโลยี นับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้ได้กล่าวถึงช่วงลำดับเวลา : ค.ศ. 1775-1783 จนถึงช่วงลำดับเวลา : ค.ศ. 1836-1839 โดยเน้นถึงเรื่องราวภูมิหลังของการค้นพบ “กล้องถ่ายภาพ” ในส่วนท้ายเล่มให้ข้อมูลชีวประวัติโดยละเอียดของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดดเด่นที่ได้มีการกล่าวถึงในลำดับเวลาหรือเนื้อหาพิเศษ ซึ่งเชื่อมโยงถึงความสำเร็จของพวกเขาเหล่านั้นในเรื่องเดียว เมื่ออ่านประกอบกันจะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพและเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น

สารบัญ

– ลำดับเวลา : ค.ศ. 1775-1783
– ลำดับเวลา : ค.ศ. 1784-1791
– ลำดับเวลา : ค.ศ. 1792-1799
– ลำดับเวลา : ค.ศ. 1800-1806
– ลำดับเวลา : ค.ศ. 1807-1813
– ลำดับเวลา : ค.ศ. 1814-1819
– ลำดับเวลา : ค.ศ. 1820-1825
– ลำดับเวลา : ค.ศ. 1826-1830
– ลำดับเวลา : ค.ศ. 1830-1835
– ลำดับเวลา : ค.ศ. 1836-1839

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786162731433 (ปกแข็ง) 56 หน้า
ขนาด : 218 x 305 x 8 มม.
น้ำหนัก : 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : คละสี
ชนิดกระดาษ : กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์ สุวีริยาสาส์น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์ : 10/2015
ชื่อเรื่องต้นฉบับ Timelines of Science and Technology
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Brown Bear Books Ltd.