Sale!

การใช้ Vibration Energy พลังงานสั่นสะเทือนของพลังสกาล่าร์ จากเหรียญ FusionExcel Quantum Pendent เพื่อเพิ่มพลังชีวิต (Vital Energy) ในน้ำดื่ม

130.00฿

การใช้ Vibration Energy พลังงานสั่นสะเทือนของพลังสกาล่าร์ จากเหรียญ FusionExcel Quantum Pendent เพื่อเพิ่มพลังชีวิต (Vital Energy) ในน้ำดื่ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    งานวิจัยที่จะนำคุณไปสู่ความรู้ใหม่ ที่จะทำให้คุณทราบว่า “น้ำ” สะอาดเพียงอย่างเดียวไม่พอ แต่คุณจะได้รู้เพิ่มขึ้นว่าน้ำมีอานุภาพเป็นน้ำในอุดมคติซึ่งเป็นงานวิจัยของคนไทยครั้งแรกในประเทศไทย ผลการวิจัยที่ทำให้คุณรู้จัก “น้ำในอุดมคติ” ที่มีประโยชน์แก่มนุษยชาติ ทำให้มีสุขภาพดี มีพลานามัยแข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

คำนิยม
…อาจารย์มีจิตวิญญาณของผู้ทำงานด้านนี้อย่างจริงจัง อาจารย์ไม่เคยเบื่อที่จะตอบคำถาม รับฟังปัญหาและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ สำหรับข้าพเจ้าแล้วอาจารย์วิจิตรคือแบบอย่างของนักวิชาการที่ไม่ได้ขังตัวเองอยู่ในโลกของตัวเอง แต่ได้เปิดใจศึกษาและอุทิศตนทั้งเวลา ความเหนื่อยยาก พลังใจ บวกกับความรอบรู้ ซึ่งทั้งหมดคือรากฐานอันมั่นคงที่ทำให้อาจารย์วิจิตรสามารถสร้างสรรค์ความรู้ออกมาจนเป็นหนังสือเกี่ยวกับ Energy Medicine ซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้สนใจทางด้านนี้ศ.ดร.นพ.ปิติ พลังวชิรา– คณบดีสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
…ผมได้เคยปรารภเป็นส่วนตัวกับคุณหมอวิจิตร บุณยะโหตระ อาจารย์ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ และ พ.ต.อ.เภสัชกรหญิง วิภาศรี พิพัฒน์ภูมิ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลายประเด็น โดยเฉพาะขณะนี้ มีคู่แข่งทางธุรกิจหลายรายต่างพยายามกล่าวร้ายโจมตีกัน เมื่อคณะผู้วิจัยได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทำการวิจัยเช่นนี้แล้ว ทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกสบายใจและมีความมั่นใจที่ได้สัมผัสเหรียญ FusionExcel Quantum Pendant ต่อไป ส่วนตัวผมเองได้ใช้เหรียญนี้ตั้งแต่รุ่นแรกและบัดนี้ก็ใช้อยู่ รู้สึกว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและใจตลอดมาศ. (พิเศษ) พลตำรวจเอก ดร.ดรุณ โสตถิพันธุ์– กรรมการกฤษฎีกาและกรรมการเนติบัณฑิตยสภา อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9789742353636 (ปกอ่อน) 85 หน้า
ขนาด : 147 x 216 x 5 มม.
น้ำหนัก : 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : คละสี
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ เกร้ทออนเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์ : 10/2009