Sale!

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

240.00฿

เพื่อวความเข้าใจภาวะโลกร้อนที่ถูกต้อง รู้วิธีจัดการอย่างยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นคลังความรู้เรื่องการเปลี่ยนเเปลงภูมิอากาศเเละภาวะโลกร้อน ผ่านการสังเกตเเละเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักวิทยาศาสตร์เเละนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองทั่วโลก เพื่อนำไปสู่การเเก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด พร้อมทั้งชี้ให้เห็นบทบาทเเละการร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชน ภาควิชาการ ได้เเก่ นักวิทยาศาสตร์เเละหน่วยงานด้านการศึกษาเเละภาครัฐ ซึ่งจะช่วยจัดการปัญหาอันเนื่องมาจากเปลี่ยนเเปลงภูมิอากาศเเละโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

สารบัญ

ตอนที่ 1 การเปลี่ยนเเปลงภูมิอากาศ
ตอนที่ 2 ปะติดปะต่อข้อมูล
ตอนที่ 3 ทางออกของปัญหา
ตอนที่ 4 ถ้อยเเถลงจากนักวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 5 การเปลี่ยนเเปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
ตอนที่ 6 เเหล่งเรียนรู้

คำนิยม
หนังสือเเนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนเเปลงภูมิอากาศ ซึ่งเป็นคู่มือการจัดการเรียนการสอนของครูด้วยเช่นกัน หนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสิ่งเเวดล้อมไว้หลายมิติ เป็นประโยชน์ต่อทั้งครูเเละนักเรียนในยุคปัจจุบัน ให้นำความรู้ที่ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงเพื่อการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ อย่างสมดุลเเละยั่งยืน รวมทั้งสืบทอดองค์ความรู้เเละเจตนารมณ์ไปสู่คนรุ่นหลังต่อไปดร. สมศรี ฮั่นตระกูล– อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786160408900 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด : 186 x 259 x 7 มม.
น้ำหนัก : 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ : กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
เดือนปีที่พิมพ์ : 8/2012
ชื่อเรื่องต้นฉบับ How We Know What We Know About Our Changing Climate
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Dawn Publications