Sale!

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ : Quantiiative Analysis

289.00฿

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท และนักบริหาร ใช้ได้กับวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ การวิจัยดำเนินงาน การวิจัยขั้นดำเนินงาน วิทยาการจัดการ วิจัยเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ
รหัสสินค้า: Nile923 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “การวิเคราะห์เชิงปริมาณ : Quantiiative Analysis” เล่มนี้ ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจในระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและบัญชีบัณฑิตในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการผลิตและการดำเนินงาน ด้านการเงิน ด้านการตลาด และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้เข้าใจหลักการ การสร้างตัวแบบ วิธีการคำนวณ ประโยชน์ ข้อจำกัด รวมทั้งรูปแบบปัญหาที่จะนำตัวแบบนั้นไปใช้

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การกำหนดเชิงเส้น
บทที่ 3 การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้น
บทที่ 4 ปัญหาควบคู่การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 5 ตัวแบบการขนส่ง
บทที่ 6 ปัญหาการกำหนดงาน
บทที่ 7 ตังแบบพัสดุคงคลัง
บทที่ 8 การวางแผนและควบคุมโครงการด้นเทคนิค PERT และ CPM
บทที่ 9 ตัวแบบแถวคอย
บทที่ 10 ตัวแบบการตัดสินใจ
บทที่ 11 ทฤษฎีการแข่งขัน
บทที่ 12 ตัวแบบการจำลองสถานการ
บทที่ 13 ตัวแบบมาร์คอฟ
บทที่ 14 ตัวแบบการพยากรณ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786164786707 (ปกอ่อน) 510 หน้า
ขนาด : 185 x 261 x 23 มม.
น้ำหนัก : 895 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ สุทธิมา ชำนาญเวช
เดือนปีที่พิมพ์ : 2018