Sale!

การบัญชีต้นทุน 2

145.00฿

ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การบัญชีต้นทุนช่วงต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    “การบัญชีต้นทุน 2” เล่มนี้ เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจาก การบัญชีต้นทุน 1 รายละเอียดภายในเล่มครบถ้วนตรงตามหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องราวของการบัญชีต้นทุนช่วงต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตพลอยได้ และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหาร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักบัญชี ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต
บทที่ 2 ระบบต้นทุนช่วงการผลิตเมื่อมีต้นทุนโอนเข้า
บทที่ 3 ของเสียในระบบต้นทุนช่วงการผลิต
บทที่ 4 การบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
บทที่ 5 งบประมาณ
บทที่ 6 การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
บทที่ 7 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น
บทที่ 8 การตัดสินใจจ่ายลงทุน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786160813278 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด : 170 x 220 x 12 มม.
น้ำหนัก : 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 3/2013