Sale!

การบริหารงานก่อสร้าง

295.00฿

การบริหารงานก่อสร้างเป็นงานบริหารก่อสร้างอาคารและโครงการใดโครงการหนึ่งให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่ออกแบบไว้และแล้วตามที่กำหนดเวลาที่เจ้าของโครงการต้องการ

รหัสสินค้า: Nile685 หมวดหมู่: , , , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ “การบริหารงานก่อสร้าง” เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย กฎหมายและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง หน้าที่ของผู้บริหารงานก่อสร้าง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ หลักเกณฑ์การตัดสินใจโครงการ การบัญชีเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ผู้ที่ศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ในการบริหารงานในโครงการได้ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ควบคุมงานทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 อุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
บทที่ 2 กฎหมายและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
บทที่ 3 หน้าที่ของผู้บริหารงานก่อสร้าง
บทที่ 4 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
บทที่ 5 หลักเกณฑ์การตัดสินใจโครงการ
บทที่ 6 การบัญชีเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
บทที่ 7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 8 การบบริหารภาษีอากรในธุรกิจ
บทที่ 9 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
บทที่ 10 การวางแผนงานก่อสร้าง
ฯลฯ

คำนิยม
ผมรู้จักคุณรณรงค์ กระจ่างยศ ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ ในฐานะที่เคยเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์ให้ผู้เขียนฟังในโอกาสต่างๆ รวมทั้งในขณะที่ผู้เขียนศึกษาต่อในรดับมหาบัณฑิตด้วย ผมขอชื่นชมในความวิริยะ อุตสาหะ ของผู้เขียน ที่ได้จัดทำตำราภาษาไทยขึ้น โดยการรวบรวมองค์ความรู้ในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อสร้าง มาเรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้ประสงค์ ธาราไชย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN : 9786167627090 (ปกอ่อน) 380 หน้า
ขนาด : 185 x 257 x 14 มม.
น้ำหนัก : 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ โฟร์เพซ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์ : 2015